HvidvaskForum

Print Print

Dansk samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Advokatrådet er optaget i HvidvaskForum på baggrund af dets funktion som tilsynsmyndighed for advokater.

HvidvaskForum er et samarbejde mellem myndigheder, der har ansvar for at varetage opgaver i relation til

1.       bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og

2.       gennemførelse af finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer og lignende i overensstemmelse med beslutninger truffet af FN og EU.

Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke indsatsen på områderne gennem informationsudveksling, koordination og løbende vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, som er iværksat.

Rammerne for HvidvaskForum er samlet i en samarbejdsaftale.