Dokumentation/kursusbevis

Print Print

Dokumentation/deltagerbevis
For at sikre udstedelse af dokumentation for deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige har Advokatsamfundet udarbejdet to standardblanketter, som det står alle frit for at benytte. For advokater og advokatfuldmægtige vil det dog være en fordel, hvis kursusudbyderne udformer deltagerbeviser således, at oplysninger om program, undervisere og antallet af lektioner fremgår af et og samme dokument. Advokatsamfundet har endvidere udarbejdet en blanket til brug for advokatfuldmægtiges dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter/på retshjælpskontorer.

Blanket til dokumentation af rådgivningsvirksomhed i advokatvagter/på retshjælpskontorer her.

Paradigma for deltagerbevis - dansk
Paradigma for deltagerbevis - engelsk