Efteruddannelse

Print Print

Alle advokater og advokatfuldmægtige er forpligtet til løbende at efteruddanne sig i mindst 54 lektioners af betydning for advokaterhvervet inden for en treårig periode. Efter hver treårige periode sendes indberetning af uddannelse til Advokatsamfundet. Advokatrådet fører tilsyn med, at reglerne bliver overholdt.
Reglerne gælder alle med dansk advokatbeskikkelse – både danske advokater i udlandet og advokater her i landet fra et medlemsland af EU eller EØS.

Har du spørgsmål?

Anne Høgenhaven Simony
Anne Høgenhaven Simony
Specialkonsulent
Telefon: 33 96 97 36