Underretning af modpart ved brug af minretssag.dk

Print Print

Ved sagsanlæg på minretssag.dk skal advokater sende kopi af stævning til modpart

Ifølge de advokatetiske regler pkt. 18.2. skal advokaten respektere processens og forhandlingens kontradiktoriske princip. Advokaten må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse til dommeren eller andre, der behandler tvister, eller forsyne disse med bilag, notater eller dokumenter. Advokaten skal senest samtidig forsyne modparten med kopi af det således fremsendte.

Princippet medfører, at en advokat, der anlægger en civil sag, skal sende stævningen til såvel retten som modparten – eller til modpartens advokat, hvis modparten allerede er repræsenteret af advokat i sagen. Dette gælder også, når den civile sag anlægges på sagsportalen minretssag.dk.

På minretssag.dk skal advokaten danne en stævning ved at indtaste en række oplysninger og uploade sine bilag og derefter trykke på ”anlæg sag”. Herefter får retten adgang til stævningen på minretssag.dk. Modparten får derimod først besked om og adgang til stævningen, når denne er godkendt af retten.

Med henblik på at overholde de advokatetiske regler er det derfor vigtigt, at advokaten sender stævningen og bilag til modparten umiddelbart efter oprettelse af stævningen på minretssag.dk. Det er muligt for sagsøger at downloade og/eller udskrive stævningen, så snart denne er dannet på minretssag.dk, dvs. efter at der er trykket ”anlæg sag”. Forinden dette tidspunkt kan der alene downloades/udskrives kladdeversioner af stævningen, som ikke bør sendes til modparten.

Det er ikke nødvendigt at sende efterfølgende processkrifter m.m. særskilt til modparten, idet modparten her vil få besked om og adgang til det nye materiale på minretssag.dk samtidig med retten.

Læs mere om Advokatnævnets praksis her