Partnerprøven

Print Print

Læs mere om regler og betingelser for at blive medejer af et advokatselskab


Regelgrundlaget
Det er en betingelse for at eje en del af et advokatselskab, at nye selskabsdeltagere, der ikke er advokater, består en skriftlig prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet. Under en tiendedel af et advokatselskabs kapital kan være ejet af personer, der ikke er advokater, men som arbejder for advokatselskabet. Reglerne findes i retsplejelovens § 124 c.

Om partnerprøven
Prøven udbydes af Advokatsamfundet mindst en gang årligt. Det er også Advokatsamfundet, der fastsætter de nærmere regler om tilmelding og betaling.

Prøven afholdes på Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg, og varer to timer.

Tilmelding
Du kan tidligst tilmelde dig til partnerprøven, når du har indgået en betinget eller endelig aftale om at købe eller tegne aktier eller anparter i et advokatselskab. Advokatselskabet kan således godt betinge sig, at du har bestået partnerprøven, før en endelig aktieoverdragelse finder sted.

Så snart der er sket en endelig erhvervelse af aktier eller anparter er du – hvis du ikke tidligere har bestået prøven - forpligtet til at tilmelde dig den førstkommende partnerprøve. Du skal medsende dokumentation for din ansættelse i advokatselskabet og aftalen om køb af ejerandele.

Reeksamen
Du har to forsøg til at bestå. Består du ikke første gang, er du forpligtet til at deltage i en reeksamination. Reeksamen afholdes senest to måneder efter den ordinære prøve. Formålet er hurtigst muligt at afklare, om du opfylder betingelserne for at eje aktier eller anparter i advokatselskabet.

Hvis du ikke består
Hvis du ikke tilmelder dig og består prøven inden for fristerne, er du forpligtet til at sælge dine aktier eller anparter i advokatselskabet. Tilsvarende er selskabets øvrige deltagere forpligtet til at gennemføre en tvangsindløsning, hvis der ikke sker en aftalemæssig overdragelse. Hvis reglerne tilsidesættes kan partneren, selskabsdeltagerne og advokatselskabet indbringes for Advokatnævnet.

Partnerprøven 2021
Prøven afholdes mindst en gang om året efter behov. I 2020 blev prøven afholdt den 28. oktober. Hvis du har erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab, skal du kontakte Advokatsamfundet ved Lise Ravnkilde på lra@advokatsamfundet.dk eller Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om tilmelding til prøven i 2021.

Partnerprøven juni 2016
Opgave med rettevejledning

Partnerprøven 2018
Opgave med rettevejledning

Partnerprøven 2019 (afholdt som sygeeksamen)
Opgave med rettevejledning

Partnerprøven 2020
Opgave med rettevejledning 

Retningslinjer for partnerprøven

 

Retningslinjer for partnerprøven