Ny advokatvirksomhed

Print Print

Advokatsamfundets krav til en ny advokatvirksomhed


Information til medlemsdatabasen

Det følger af klientkontovedtægtens § 11, at der straks skal gives meddelelse til Advokatsamfundet ved start af ny advokatvirksomhed. Advokatsamfundet skal have besked om navnet på virksomheden, CVR-nr. og gerne P-nummer, kontaktoplysninger, herunder gerne hjemmeside og mailadresse, og navne på de i virksomheden beskæftigede advokater (opdelt på indehavere og ansatte) og eventuelle fuldmægtige. Oplysningerne vil være tilgængelige på www.advokatnoeglen.dk.

Vær opmærksom på, at det af firmanavnet skal fremgå, at der er tale om en advokatvirksomhed (AER 6.1).

Selskabsreglerne
Reglerne for, hvordan en advokatvirksomhed kan drives i selskabsform, er beskrevet under selskabsreglerne (se menuen til venstre).

Ved opstart i selskabsform, skal dette skema anvendes.

Klientkontovedtægten - starterklæring
Ved start af en ny advokatvirksomhed skal der i henhold til klientkontovedtægtens § 11 indsendes en starterklæring til Advokatsamfundet senest seks måneder efter opstarten. I starterklæringen skal advokaten redegøre for tilrettelæggelsen af klientbogholderiet, og erklæringen skal attesteres af revisor.

Retsplejelovens § 123
Det følger af RPL § 123, at en advokat kun må være medejer af en advokatvirksomhed, herunder starte sin egen personligt drevne advokatvirksomhed, når advokaten har været beskæftiget mindst et år på et advokatkontor som advokat eller advokatfuldmægtig. En nybeskikket advokat, der er uddannet ved f.eks. domstolene, kan dermed ikke være ejer af en advokatvirksomhed.

Forsikring og garanti
I henhold til Advokatsamfundets vedtægt (§§ 61 og 62) skal alle advokater og alle advokatselskaber, der driver advokatvirksomhed, have en ansvarsforsikring og en garantistillelse. Advokatsamfundet skal have oplysning om forsikringsselskab og policenummer samt ikrafttrædelsesdato for ordningen. Forsikringsselskaberne vil som hovedregel selv sørge for at oplyse Advokatsamfundet om den nytegnede forsikring.

Andre pligter
Alle advokatvirksomheder er underlagt en række pligter i henhold til hvidvaskloven, markedsføringsloven, servicedirektivet, etc. Vær opmærksom på

  • oplysningspligterne jf. AER 13
  • pligt til at have risikovurdering, politikker og procedurer for hvidvask (hvidvaskloven § 8)
  • pligt til at have retningslinjer for interessekonflikter (AER 12.8)

Advokatpligterne er kort beskrevet i pjecen Godt tilsyn - sådan.