Advokatregulering

Print Print

For advokatstanden gælder der særlige vilkår, og alle advokater i Danmark er underlagt de advokatetiske regler. Der er også regler for advokatens uddannelse, obligatorisk efteruddannelse og oplysningspligt.

Læs også mere om de advokatetiske regler her på siden.

Indberet efteruddannelse

Klik her for at indberette efteruddannelse efter periodeudløb.

Advokatregulering

Links til en række regler, der regulerer advokaters forhold

Vejledning om obligatorisk efteruddannelse

Læs vejledningen her

Advokaters oplysningsforpligtelser

Reglerne for opdragsbekræftelser og andre oplysningspligter

Takster

Domstolenes takster for sagsomkostninger, inkassosager, mv.