Klageskema til salærklage

Print Print

Salærklage

Du kan bruge dette klageskema, hvis du vil klage over en advokats regning.

Advokatnævnet vil tage stilling til, om salæret er rimeligt Hvis du vil klage over en advokats adfærd, herunder manglende skriftlig prisoplysning til private forbrugere, skal du bruge et andet skema

Hvis du vil klage over flere advokaters salærer, skal du udfylde et skema for hver advokat

( Skriv kort om det er f.eks. ”ejendomshandel”, ”dødsboskifte”, ”retssag”, ”ægteskabssag”, ”inkassosag”)

Husk altid at sende kopi af advokatens regning (enten som vedhæftet fil eller som almindelig papirkopi, sammen med det udprintede klageskema)