Her kan du klage

Print Print


Her kan du indgive din klage elektronisk

Læs Vejledning om digital klagesagsbehandling (se boksen til højre) grundigt  igennem, inden du går i gang med at indgive klagen.

Det er nødvendigt, at du har et dansk mobilnummer, så du kan modtage sms-beskeder.

Du kan med fordel vælge en anden browser end Explorer.

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Fuldmagtsblanket

Fuldmagt