Her kan du klage

Print Print


Her kan du indgive din klage elektronisk

Læs Vejledning om digital klagesagsbehandling (se boksen til højre) grundigt  igennem, inden du går i gang med at indgive klagen.

Det er nødvendigt, at du har et dansk mobilnummer, så du kan modtage sms-beskeder.

Du kan med fordel vælge en anden browser end Explorer.

Vedr. betaling af gebyr med kort

Der er nye lovkrav vedr. alle internetbetalinger for at mindske misbrug. Dette gælder derfor også ved betaling af gebyr via klagesagsportalen.

Du kan læse mere på Nets hjemmeside

Du skal således godkende din betaling med enten:
•     NemID nøgleappen (ikke NemID papkortet) eller
•     Et personligt kodeord, du selv vælger, sammen med en sms-engangskode.

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Vejledning om digital klagesagsbehandling

Fuldmagtsblanket

Fuldmagt