Print Print

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Her på siden kan du finde ud af, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du klager, herunder om din sag opfylder kravene for at kunne klage, og om Advokatnævnet er rette klageinstans.
Hvis du overvejer at klage, anbefaler vi dig at læse afsnittet ”Før du klager”, som giver vejledning samt orientering om, hvad du som klager skal være særligt opmærksom på, inden du indgiver en klage.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/VilDuKlage.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.