Persondata

Print Print

Advokatnævnet er oprettet i medfør af retsplejelovens § 144, og har til opgave at behandle adfærds- og salærklager over advokater. Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, er dataansvarlig.

Advokatnævnet behandler klagesager på baggrund af de modtagne oplysninger, f.eks. navn og adresse på klagesagens parter. Personoplysninger i klagesager og ved øvrige henvendelser bliver opbevaret elektronisk. Oplysningerne behandles som led i en retlig forpligtelse.  

Vi opfordrer til, at du kun sender personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen. Cpr-nummer bedes fjernet fra sagens bilag forud for fremsendelsen. I det omfang Advokatnævnets kendelse af advokaten indbringes for domstolene, vil de personoplysninger, der indgår i Advokatnævnets sag, tillige kunne indgå i den efterfølgende retssag. Advokatnævnet opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i 10 år fra sagens afslutning, eller så længe det er nødvendigt.

Du kan få indsigt i dine personoplysninger, ligesom du kan anmode om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til Advokatnævnet.

Klager over Advokatnævnets behandling af personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk