Organisation

Print Print


Advokatnævnet består af en formand, 2 næstformænd og 18 andre medlemmer.

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. De øvrige 18 medlemmer udgøres af 9 advokater, der er valgt af Advokatsamfundet, og af 9 medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser.

Advokatnævnets medlemmer udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Advokatnævnet består af følgende medlemmer:

Formandskabet:
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand)
Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand)

Medlemmer udpeget af justitsministeren: 
Seniorjurist Martha Nør Kjeldsen, Forbrugerrådet Tænk
2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening
Vicedirektør Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk
Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark
Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark
Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet
Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri
Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk

Medlemmer valgt af Advokatsamfundet:
Anette Brinkmann, Hjørring
Birgitte Frølund, Hellerup
Jonna Hjeds, Sønderborg
Henrik Høpner, København
Linda Hebo Lange, Holbæk
Keld Nomanni, Aarhus
Peer B. Petersen, København
Anders Quistgaard, Odense
Klaus Søgaard, København

Advokatnævnets stedfortrædere:
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen
Landsdommer Dorte Jensen
Advokat Carsten Holmgaard
Advokat Nicolaj Horn
Advokat Søren Isaksen
Advokat Peter Rønnow
Advokat Ann Schrøder
Advokat Peter Trudsø
Advokat Anne Sophie Vilsbøll
Advokat Mads Balsby Wilkens
Advokat Maryla Wroblewski
Advokat Kim Rasmussen
Advokat Henrik Holmblad
Advokat Pernille Bergholt Buhl
Advokat Steffen Nielsen
Advokat Lotte Lindahl Andreasen
Direktør Morten Frihagen
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen
Seniorchefkonsulent Lars Frolov-Hammer
Byrådsmedlem Lone Ravn
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen
Projektkonsulent Lui Lundin
Thyge Nielsen
Chefjurist Anette Høyrup