Organisation

Print Print


Advokatnævnet består af en formand, 2 næstformænd og 18 andre medlemmer.

Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. De øvrige 18 medlemmer udgøres af 9 advokater, der er valgt af Advokatsamfundet, og af 9 medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter indstilling fra forskellige myndigheder og organisationer, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige interesser.

Advokatnævnets medlemmer udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning.

Advokatnævnet består af følgende medlemmer:

Formandskabet:
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand)
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand)
Retspræsident Jørgen Lougart, Retten i Roskilde (næstformand)

Medlemmer udpeget af justitsministeren: 
Seniorjurist Martha Nør Kjeldsen, Forbrugerrådet Tænk
Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune
Vicedirektør Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen, EY Denmark
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark
Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, SMVdanmark
Kontorchef Jesper Schaumburg-Müller, Moderniseringsstyrelsen
Chefjurist Henrik Schultz, Dansk Industri
Juridisk konsulent Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk

Medlemmer valgt af Advokatsamfundet:
Anette Brinkmann, Hjørring
Birgitte Frølund, Hellerup
Jonna Hjeds, Sønderborg
Henrik Høpner, København
Linda Hebo Lange, Holbæk
Keld Nomanni, Århus
Peer B. Petersen, København
Anders Quistgaard, Odense
Klaus Søgaard, København

Advokatnævnets stedfortrædere:
Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Landsdommer Dorte Jensen
Dommer Ole Høyer

Advokat Pernille Bergholt Buhl
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat Mariann Jørn Hansen
Advokat Carsten Holmgaard
Advokat Nicolaj Horn
Advokat Søren Isaksen
Advokat Ole Gyde Poulsen
Advokat Peter Rønnow
Advokat Ann Schrøder
Advokat Peter Trudsø
Advokat Anne Sophie Vilsbøll
Advokat Mads Balsby Wilkens
Advokat Maryla Wroblewski

Afdelingschef, chefjurist Peter Andersen
Chefkonsulent Benedicte Federspiel
Chefkonsulent Morten Qvist Fog
Markedsdirektør Henrik Hyltoft
Seniorjurist Anette Høyrup
Mette Kjerulf-Jensen
Afdelingschef Carl Erik Johansen
Projektkonsulent Lui Lundin
Thyge Nielsen