Advokatsamfundets Vidensdatabase

Print Print

Advokatsamfundets Vidensdatabase giver en nem adgang til praksis vedrørende god advokatskik. Vidensdatabasen bliver løbende udbygget med flere kendelser samt domme, artikler og responsa om god advokatskik.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Vidensdatabase.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.