Trine Ødemotland - Landsretsdom af 24.10.2019 og Byretsdom af 03.01.2018

Print Print
09-03-2020
Læs dommene her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2020/Trine Odemotland - Landsretsdom af 24102019 og Byretsdom af 03012018.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.