Louise Tschernja - kendelse af 23.06.2020

Print Print
26-06-2020
Læs kendelsen her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2020/Louise Tschernja - kendelse af 23062020.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.