Kirsten Frandsen - kendelse af 30.03.2020

Print Print
26-05-2020

Læs kendelsen her


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2020/Kirsten Frandsen - kendelse af 30032020.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.