Gert Verner Jørgensen - kendelse af 19.12.2019 - indbragt for retten

Print Print
07-01-2020
Læs kendelsen her