Gert Verner Jørgensen - kendelse af 30.09.2019 - indbragt for retten

Print Print
02-10-2019
Læs kendelsen her