Christina Mattie Aagaard - kendelse af 29.10.2018

Print Print
04-01-2019
Læs kendelsen her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2019/Christina Mattie Aagaard - kendelse af 29102018.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.