Jette Pertou - kendelse af 23.03.2018

Print Print
10-04-2018
Læs kendelsen her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2018/Jette Pertou - kendelse af 23032018.aspx - d. 19-03-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.