Hans Johansen - kendelse af 31.01.2018

Print Print
20-04-2018
Læs kendelsen her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne/2018/Hans Johansen - kendelse af 31012018.aspx - d. 16-02-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.