Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser/Afgoerelser mod navngivne.aspx - d. 20-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.