Thomas V. Bonnor - Byretsdom af 23.01.2019

Print Print
15-02-2019

Læs dommen her

Advokatnævnets kendelse af 23. marts 2018 har været offentliggjort på Advokatnævnets hjemmeside i henhold til retningslinjerne for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser med oplysning om advokatens navn. Ved dom af 23. januar 2019 har retten ophævet Advokatnævnets kendelse.