Afgørelser m.v.

Print Print

En del af de afgørelser, som Advokatnævnet træffer, bliver offentliggjort med advokatens navn i et år.
Advokatsamfundets Vidensdatabase giver en nem adgang til praksis (anonymiseret) vedrørende god advokatskik. Databasen bliver løbende udbygget med flere kendelser, domme, artikler og responsa om god advokatskik.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet/Afgoerelser.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.