Advokatnævnet

Print Print

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Her på siden kan du læse, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du klager. Blandt andet er det vigtigt at undersøge, om Advokatnævnet er den rette klageinstans, og om din sag opfylder kravene for at kunne klage.
Vi anbefaler altid, at du taler med din advokat, inden du klager. Erfaringen er, at mange sager kan løses ved, at parterne taler sammen. I sidste ende sparer det begge parter for både tid og måske ærgrelser, som kunne være undgået. Det er ikke muligt at fremmøde personligt i Advokatnævnets sekretariat for at drøfte klagesager.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx - d. 19-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.