Særligt for borgere udenfor EU

Print Print

Det er ikke muligt for borgere, der ikke har en juridisk eksamen fra et EU-land at blive advokatfuldmægtig eller advokat i Danmark. Dette gælder også selvom du allerede har ret til at praktisere i et ikke-EU-land og måske har gjort det i en årrække.

Hvis du har en juridisk eksamen fra et ikke-EU-land, kan du rette henvendelse til Styrelsen for International Uddannelse med henblik på at få vurderet, om din eksamen i et vist omfang kan erstatte fag på den danske jurauddannelse:

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering
Bredgade 36
1260 København K
Tlf. +45 33 95 70 00
www.ug.dk

Når du har en dansk juridisk kandidateksamen, vil du kunne blive ansat som advokatfuldmægtig.

Styrelsen for International Uddannelse

Læs mere om reglerne for overførsel af fag fra din udenlandske jurauddannelse