Indberetning af efteruddannelse

Print Print


Klik her for at
indberette efteruddannelse efter periodeudløb.

Indberetning af efteruddannelse

Advokatsamfundet sender en mail i umiddelbar tilknytning til advokaters periodeudløb om, at det nu er tid til at indberette med instruktioner og log-in oplysninger. Fristen for at indberette er tre måneder efter periodeudløb.

Et spørgsmål, som har påkaldt sig særlig stor interesse, er, om overførte lektioner fra første efteruddannelsesperiode skal fratrækkes eller medtages i indberetningen for den anden efteruddannelsesperiode. Overførte lektioner opfattes ikke som ‘indberettede’, da man ikke har ønsket at advokaten skulle være bundet af tilkendegivelsen om overførte lektioner, hvis for eksempel dokumentation ikke længere kan findes, eller hvis advokaten er blevet opmærksom på, at der er medregnet aktiviteter, som ikke opfylder bekendtgørelsens krav.

På den anden side er det heller ikke nogen betingelse for at overføre lektioner til indeværende periode, at overførslen blev foretaget ved indberetningen i af sidste periode. Er der således gennemført og indberettet 60 lektioner for en tidligere periode, kan der overføres seks lektioner til den efterfølgende periode, uanset om dette blev tilkendegivet ved den første indberetning. Det betyder at indberetningen for denne periode skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i peioden.

Indberetningen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 forløber derfor som følger:

1.     Meddelelse om indberetning : Primo januar udsendte Advokatsamfundet en e-mail til de advokater, at deres 2011-2013 periode er udløbet, og at de derfor senest den 31. marts 2014 skal foretage indberetning.

2.     Log-in oplysninger og NemID : Meddelelsen indeholdte brugernavn og adgangskode. Derudover skal advokaterne ved indberetningen bruge deres NemID.

3.     Indtastning af lektioner : Efter log-in vil det på siden ‘Indberetning’ fremgå, hvor mange lektioner der blev indberettet henholdsvis overført ved første indberetning, dvs. 2010 til 2012. Felterne nedenfor angår perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013). Her  anføres det samlede antal lektioner, advokaten vil indberette for hver kategori (forfatter, undervisning, kursusdeltagelse mv.) – altså både overførte lektioner og ny-optjente lektioner.

Hvis det samlede antal lektioner er større end 54, vil systemet spørge, om advokaten ønsker at overføre lektioner til næste periode (2014-2016).

4.     Indberetningen: Indberetningen bliver først sendt til Advokatsamfundet, når advokaten klikker på ‘Indsend’ og på den følgende side underskriver med NemID. Der kan forinden indtastes to mailadresser (f.eks. advokatens egen og HR-afdelingens), hvortil der sendes en automatisk genereret kvittering.

Husk, at dokumentation for efteruddannelsen skal opbevares længe, og op til ni år hvis advokaten overfører lektioner.
Bemærk, at det er advokatens eget ansvar at sørge for, at de oplysninger som Advokatsamfundet modtager, er korrekte.

Grønland og Færøerne
Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr. 1. januar 2010. Grønlandske og færøske advokater og advokatfuldmægtige har derfor tidligst periodeudløb pr. 31. december 2012.

Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb have valgfrihed mellem at indberette via det elektroniske system og skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket. 

Færøske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb kun kunne foretage skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket, idet elektronisk indberetning forudsætter digital signatur eller NemID.

Nærmere vejledning om indberetning af efteruddannelse udsendes pr. mail, fax eller brev ca. 14 dage efter at advokatens/fuldmægtigens individuelle treårsperiode er udløbet.