Retssagsprøven i en fiktiv sag

Print Print

Hvis det ikke er muligt at finde en egnet retssag til retssagsprøven kan du ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om, at retssagsprøven gennemføres på baggrund af en fiktiv sag. Prøven i den fiktive sag tilrettelægges og udbydes af Advokatsamfundet i øjeblikket tre gange om året.

Næste retssagsprøve i en fiktiv sag 
De næste prøver i en fiktiv sag er:
mandag den 29. januar 2018 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup - ansøgningsfristen er udløbet
mandag den 30. april 2018 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup - ansøgningsfristen er mandag den 5. marts 2018 kl. 16.00
mandag den 24. september 2018 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup - ansøgningsfristen er mandag den 30. juli 2018 kl. 16.00

Pris
Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag udgør alle omkostninger forbundet med forberedelse og gennemførelse af prøven fordelt mellem eksaminanderne. Ved de seneste prøver har prisen ligget mellem 10.000 og 20.000 kr. pr. deltager.  

Betingelse for ansøgning
Du kan ansøge om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag, når der er højst et år tilbage af din fuldmægtigtid.

Etårs fristen er en forudsætning for, at kursusudvalget kan behandle din ansøgning, jf. bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 6, stk. 2.

Etårs fristen regnes fra ansøgningsfristen, dvs. at du ved ansøgningsfristen højst må have et år tilbage af din fuldmægtigtid.


Hvordan søger jeg?
Ansøgningen om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag bør indeholde:

  • en kort redegørelse for hvad du og/eller dit kontor konkret har gjort for finde en retssag, du kunne anmelde som retssagsprøve,
  • en kort redegørelse for hvorfor du og/eller dit kontor ikke har kunne finde en retssag (denne del af ansøgningen bør også underskrives af din principal), og
  • dokumentation for at der resterer højst et år af din fuldmægtigtid.

Dokumentation for etårs fristen kan være en kopi af den autoriserede fuldmagt eller en erklæring fra din arbejdsgiver om dit ansættelsestidspunkt og hvornår din fuldmægtigtid udløber. Er din fuldmægtigtid kortere end tre år, skal du vedlægge dokumentation for eventuelle meritoverførsler.

Ansøgningen skal sendes til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller pr. mail til Gitte Skov, gsk@advokatsamfundet.dk.

Har du spørgsmål?

Martin Korp Jensen
Martin Korp Jensen
Chefkonsulent
Telefon: 33969756

Udskrift fra: http://www.advokatsamfundet.dk/Uddannelse/Advokatuddannelsen/RetssagsprovenFiktiv.aspx - d. 21-02-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.