Retssagsprøven i en fiktiv sag

Print Print

Hvis det ikke er muligt at finde en egnet retssag til retssagsprøven kan du ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om, at retssagsprøven gennemføres på baggrund af en fiktiv sag. Prøven i den fiktive sag tilrettelægges og udbydes af Advokatsamfundet i øjeblikket tre gange om året.

Næste retssagsprøve i en fiktiv sag
Der er i 2017 afholdt prøve den 17. januar på Kollekolle. De næste prøver er:
Tirsdag den 2. maj 2017 på Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. marts 2017 kl. 16.00
Tirsdag den 5. september 2017 på Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Ansøgningsfristen er tirsdag den 11. juli 2017 kl. 16.00

Pris
Prisen for retssagsprøven i en fiktiv sag udgør alle omkostninger forbundet med forberedelse og gennemførelse af prøven fordelt mellem eksaminanderne. Ved de seneste prøver har prisen ligget mellem 10.000 og 20.000 kr. pr. deltager.  

Betingelse for ansøgning
Du kan ansøge om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag, når der er højst et år tilbage af din fuldmægtigtid.

Etårs fristen er en forudsætning for, at kursusudvalget kan behandle din ansøgning, jf. bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat § 6, stk. 2.

Etårs fristen regnes fra ansøgningsfristen, dvs. at du ved ansøgningsfristen højst må have et år tilbage af din fuldmægtigtid.


Hvordan søger jeg?
Ansøgningen om deltagelse i retssagsprøven i en fiktiv sag bør indeholde:

  • en kort redegørelse for hvad du og/eller dit kontor konkret har gjort for finde en retssag, du kunne anmelde som retssagsprøve,
  • en kort redegørelse for hvorfor du og/eller dit kontor ikke har kunne finde en retssag (denne del af ansøgningen bør også underskrives af din principal), og
  • dokumentation for at der resterer højst et år af din fuldmægtigtid.

Dokumentation for etårs fristen kan være en kopi af den autoriserede fuldmagt eller en erklæring fra din arbejdsgiver om dit ansættelsestidspunkt og hvornår din fuldmægtigtid udløber. Er din fuldmægtigtid kortere end tre år, skal du vedlægge dokumentation for eventuelle meritoverførsler.

Ansøgningen skal sendes til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller pr. mail til Gitte Skov, gsk@advokatsamfundet.dk.

Har du spørgsmål?

Lise Ravnkilde
Lise Ravnkilde
Advokat
Telefon: 33969769

Tidligere sagsmateriale

Her findes sagsmaterialet (pdf) fra retssagsprøver i fiktive sager de seneste to år:

Februar 2015 
Maj 2015
Februar 2016
Maj 2016
Januar 2017

KolleKolle

Læs mere om hotel og konferencecenter KolleKolle