Tidligere eksamensopgaver

Print Print

Her er opgaverne fra de skriftlige eksamener to år tilbage offentliggjort.

Advokateksamen den 30. juni 2017

Eksamensemner:
Kursus 2 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 4 (God Advokatskik II): Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 8 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Enkelte regnskabsposter

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. marts 2017

Eksamensemner:
Kursus 1 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Bevis, Advokatens rolle
Kursus 4 (God Advokatskik I): RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og Uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 6 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 25. januar 2017

Eksamensemner:
Kursus 3 (Hovedforhandlingen): Alle emner
Kursus 5 (God Advokatskik II): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 31. oktober 2016

Eksamensemner:
Kursus 103 (Forhandling, Klientkonto og Hvidvask: Klientkonto
Kursus 105 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter
Kursus 106 (God Advokatskik I): Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti, RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat.

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 30. juni 2016

Eksamensemner:
Kursus 101 (Retssagens forberedelse): Processkrifter, Sagsøkonomi, Advokatens rolle, § 353-mødet, præklusion og udeblivelse, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 108 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Advokatens erstatningsretlige og disciplinære ansvar - Advokatnævnet, Salær

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 31. marts 2016

Eksamensemner:
Kursus 104 (Kommunikation): Alle emner
Kursus 108 (God Advokatskik II): Interessekonflikt, Tavshedspligt, Salær

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 21. januar 2016


Eksamensemner:
Kursus 102 (Relationen mellem advokat og klient): Alle emner
Kursus 103( Klientkonto, Hvidvask og Forhandling): Hvidvask
Kursus 106 (God advokatskik I): Alle emner

Eksamensopgaven 

Advokateksamen den 22. oktober 2015

Eksamensemner:
Kursus 106 (God advokatskik I): Alle emner
Kursus 107 (Hovedforhandlingen): Alle emner

Eksamensopgaven

Advokateksamen den 24. juni 2015

Eksamensemner:
Kursus 101 (Retssagens forberedelse): Processkrifter; Syn og skøn; § 353-mødet, præklusion og udeblivelse; Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
Kursus 105 (Regnskabsforståelse): Introduktion til årsrapporten; Årsrapportens bestanddele; Udvalgte regnskabsposter
Kursus 108 (God Advokatskik II): Interessekonflikt; Tavshedspligt; Beskikkelse og advokatselskabsreglerne

Eksamensopgaven