Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes fredag den 30. juni 2017 kl. 13.00 – 16.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 2   Kommunikation    

Alle emner

Kursus 4   God advokatskik I Advokatens uafhængighed, personlig integritet og hæderlighed, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse.Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 8   Regnskabsforståelse

Introduktion til årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter

Link til læreplaner  for de emner, der er udtaget til eksamen. Vær opmærksom på, at der ikke eksamineres
i de faglige mål, som er markeret med rødt.