Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes torsdag den 30. marts 2017 kl. 13.00 – 16.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 1   Retssagens forberedelse    

Processkrifter, Sagsøkonomi, Bevis, Advokatens rolle

Kursus 4   God advokatskik I RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse.Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat
Kursus 6   Relationen mellem advokat og klient

Alle emner

Link til læreplaner  for de emner, der er udtaget til eksamen.