Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes onsdag den 4. april 2018 kl. 15.00 – 18.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 2   Kommunikation

Alle emner

Kursus 5   God advokatskik II

Interessekonflikt, Advokatens disciplinære og erstatningsretlige ansvar - Advokatnævnet, Salær

Kursus 7   Forhandling, Klientkonto og Hvidvask  Hvidvask

Link til læreplaner for de emner , der er udtaget til eksamen. Bemærk, at der ikke eksamineres i faglige mål, der er markeret med rødt.