Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes mandag den 31. oktober 2016 kl. 13.00 – 16.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 103 Forhandling, Klientkonto og 
                   Hvidvask
     

Klientkonto

Kursus 105 Regnskabsforståelse Introduktion til Årsrapporten, Årsrapportens bestanddele, Udvalgte regnskabsposter
Kursus 106 God advokatskik I

Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti, RPL § 126, Påtagelse og udtræden af opdrag. Indholdet af advokatfuldmagten, Berettiget varetagelse. Smøl og uefterrettelighed, Kollegialitet. Forholdet til modparten og dennes advokat

Link til læreplaner  for de emner, der er udtaget til eksamen.   Bemærk at der ikke eksamineres i læringsmål, som er markeret med rødt.