Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes onsdag den 8. november 2017 kl. 17.00 – 20.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner

Kursus 5   God advokatskik II

Interessekonflikt, Tavshedspligt, Salær
Kursus 7   Forhandling, Klientkonto og Hvidvask

Forhandling og Klientkonto

Link til læreplaner  for de emner , der er udtaget til eksamen. Vær opmærksom på, at der ikke eksamineres
i de faglige mål, som er markeret med rødt.