Eksamensemner

Print Print

 

Næste eksamen afholdes torsdag den 30. juni 2016 kl. 15.00 – 18.00 på Peter Bangs Vej, København.

De udtrukne emner er:

Kursus
Udtrukne delemner
Kursus 101 Retssagens forberedelse     

Processkrifter, Sagsøkonomi, Advokatens rolle, § 353-mødet, præklusion og udeblivelse, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke

Kursus 108 God advokatskik II

Interessekonflikt, Advokatens erstatningsretlige og disciplinære ansvar - Advokatnævnet, Salær

Link til læreplaner  for de emner, der er udtaget til eksamen.