Advokaten 9

Print Print
26-11-2012

I dette nummer afadvokaten kan du blandet andet læse om

Justitsministeriets to nye udvalg:

Mere effektiv behandling
Justitsministeriethar nedsat et udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civilesager ved domstolene. 

Justitsministerietnedsætter udvalg om skiftesagsbehandlingen
Der har igennem nogen tid været forlydender om, atskiftesagsbehandlingen i større eller mindre omfang står overfor encentralisering. Nu kommer udvalget, der kan få væsentlig betydning for bådeklienterne, advokaterne og domstolene.

Christiansborgklummen:
Grønlandsk somretssprog
Grønlandsk er i dag Grønlands officielle sprog. Det blevfastsat i Selvstyreloven af 2009. Alligevel er det op til retten at skønne, omretssagen skal foregå på grønlandsk eller dansk. Det betyder, at der i mangesager ikke bliver oversat til grønlandsk, selvom den tiltalte har grønlandsksom modersmål. Det går ud over retssikkerheden.

Advokatnævnet:
Mere kvalitet tilbåde borgere og advokater
Sagerne skal behandles med den respekt, de fortjener. Sådanlyder det fra sekretariatschef Nicolai Pii efter kritik i pressen af sagsbehandlingstideni Advokatnævnet. Han mener, at fokus på kvalitet er den grundlæggende præmisfor varigt at få nedbragt ventetiden.

Læs Advokaten her