Lokale kredsmøder i foråret 2018

Print Print
05-02-2018


I samarbejde med de lokale advokatkredse, vil Advokatsamfundet inden 1. juli invitere til eftermiddagsmøder rundt om i landet med oplæg om blandt andet tilsynsvirksomhed og Advokatnævnets praksis. Oplæggene vil opfylde betingelserne for efteruddannelse. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

9. april 2018 (2. kreds)

16. april 2018 (3. kreds)

23. april 2018 (4. kreds)

8. maj 2018 (8. kreds)

29. maj 2018 (5. kreds)

30. maj 2018 (6. kreds)

7. juni 2018 (1. kreds) (i samarbejde med Københavns Advokatforening)

Datoen for 7. kreds samt yderligere information om oplæggene og tilmelding følger senere.