Udvalg skal se på handel med brugte genstande

Print Print
06-07-2017


Advokat Birgitte Mørck er af Justitsministeriet beskikket som medlem af udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. Birgitte Mørch er indstillet af Advokatrådet. Formand for udvalget er landsdommer Joachim Kromann.

Udvalget er nedsat af regeringen for at foretage en samlet gennemgang af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande og skal i relevant omfang udarbejde forslag til en moderniseret lovgivning på området. Udvalget skal overveje behovet for at ændre de gældende regler for at tilpasse dem den samfundsmæssige og elektroniske udvikling. Herunder skal udvalget overveje, hvordan bl.a. hensynet til effektiv kontrol af handlen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne samlet set bedst varetages.