Ombudsmanden: Større åbenhed om tilsynsbesøg

Print Print
02-02-2017

 

Resultaterne af ombudsmandens tilsynsbesøg bliver fremover offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Det sker, for at interesserede kan følge med i, hvilke institutioner ombudsmanden besøger, og hvad der kommer ud af besøgene. Blandt andet vil man kunne se de afsluttende anbefalinger til institutionerne. Samtidig lægger ombudsmanden en ny tilsynsmanual ud på sin hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvordan besøgene gennemføres. 
Den øgede gennemsigtighed i tilsynsarbejdet er et af udslagene af en større intern evaluering, der er gennemført i samarbejde mellem ombudsmanden og de to samarbejdsparter på området, DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder.  
Evalueringen har efter inspiration fra de øvrige nordiske lande også ført til, at besøgsholdene fremover i højere grad selv vil udvælge, hvilke indsatte og beboere de ønsker at tale med. Det skal sikre, at besøgsholdene kommer til at tale med blandt andet udsatte grupper og enkeltpersoner og derved får et fuldt retvisende billede af stedet. 

Læs mere og download Ombudsmandens tilsynsmanual her