Dyrt at få ret

Print Print
07-09-2017

Advokater skal have mulighed for at blive betalt efter princippet om ”no cure no pay”, så borgerne uden økonomisk risiko kan føre rimelige retssager. Det foreslår retsordfører Preben Bang Henriksen (V) i en kronik i Børsen 30. august 2017.

Men der er intet i vejen for, at en advokat arbejder gratis, hvis der ikke opnås et gunstigt resultat, svarer Advokatrådets formand Peter Fogh i Børsen. Der er heller ikke noget i vejen for, at advokaten – så længe der samlet set er tale om et rimeligt salær – lægger særlig vægt på sagens resultat, når regningen udskrives, siger han.

”I rimelighedsvurderingen vil det kunne indgå, at advokaten "tog en chance" for at skulle arbejde gratis. Derfor mener jeg, at Preben Bang Henriksens forslag allerede inden for de eksisterende regler kan føres ud i livet”.

Når det er sagt, så har Preben Bang Henriksen en god pointe, mener Peter Fogh:

”Alt for mange retssager, som burde være blevet ført, bliver det ikke. Der er nemlig en række andre barrierer. Det gælder især retsafgifter og størrelsen af de tilkendte sagsomkostninger. Det ses på antallet af civile sager ved domstolene, der er faldet med 38 pct. fra 2009 til 2016”.

”Advokatrådet mener, at det er nødvendigt med en revision af reglerne om retsafgifter og sagsomkostninger for at komme problemet til livs, og opfordrer justitsministeren til at nedsætte et bredt sammensat udvalg, som skal se på hele omkostningsstrukturen ved retssager. Kun på den måde kan vi sikre, at alle borgere har en reel adgang til domstolene, hvilket er en grundsten i et retssamfund”, understreger Peter Fogh.

Læs mere her