Ny lov styrker borgernes ret til selvbestemmelse

Print Print
07-09-2017

Borgerne får nu bedre mulighed for selv at bestemme over deres fremtidige personlige og økonomiske forhold. Det sker i forbindelse med, at en ny ordning om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017. Ordningen betyder, at borgeren kan udpege en person til i fremtiden at tage over, hvis evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold mistes.

Med den nye lov om fremtidsfuldmagter bliver det muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter. På baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.

Det kan blive relevant, hvis man for eksempel på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes i et nyt register gennem en digital selvbetjeningsløsning på Tinglysningsrettens internetportal. For at sikre at man som fuldmagtsgiver er i stand til at oprette fuldmagten og ikke er under pres eller tvang fra andre, skal man bagefter vedkende sig fuldmagten over for en notar. Derefter er fremtidsfuldmagten gyldig, men inaktiv, indtil der kan blive behov for at sætte den i kraft. Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, vil Statsforvaltningen kunne gribe ind, hvis man bliver opmærksom på forhold, der kan være i modstrid med fuldmagtgiverens interesser. 

Læs mere i vejledningen til borgerne om fremtidsfuldmagter