Beslutningsforslag om udpegning til Flygtningenævn bygger på misforståelser

Print Print
09-05-2016

 

Advokatrådet er ikke en interesseorganisation og har ikke været det siden ændringen af retsplejelovens regler om advokater i 2008. Det præciserer generalsekretær Torben Jensen i et brev til en række udlændingeordførere.  Henvendelsen sker efter, at Dansk Folkeparti har fremsat beslutningsforslag om udpegning af medlemmer til Flygtningenævnet, hvoraf det blandt andet fremgår, at “Advokatrådet er ligeledes en interesseorganisation, som blandt andet har det synspunkt, at nævnets opgave er at varetage flygtninges interesser.” Endvidere: “Advokatrådet bør derfor som privat organisation heller ikke udpege medlemmer til nævnet, og såfremt en asylansøger ønsker juridisk bistand fra en advokat, må asylansøgeren skaffe denne juridiske bistand på egen hånd.” 
Torben Jensen understreger desuden i sin henvendelse, at Advokatrådet ikke udpeger medlemmer til Flygtningenævnet, men derimod afgiver en indstilling. Han påpeger desuden, at advokaters rolle i Flygtningenævnet er at træffe de materielt rigtige afgørelser efter lovgivningen, og det er advokater i kraft af deres uddannelse og praktiske erfaringer yderst velkvalificerede til.
“Derimod skal de advokater, som er medlemmer af Flygtningenævnet, ikke repræsentere parterne i sagen (de har mulighed for at få beskikket deres egen advokat, som varetager deres interesser). Vi finder det beklageligt, at Advokatrådets relation til Flygtningenævnet er blevet fremstillet på en måde, som ikke harmonerer med virkeligheden,” skriver Torben Jensen.

Læs henvendelsen til udlændingeordførerne her