Advokatnævnets sagsbehandlingstid fortsætter med at falde

Print Print
03-03-2016

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afsluttet i januar og februar måned 2016 er på 4,4 måneder, og dermed fortsat under de seks måneder, som i nævnets forretningsorden er opstillet som målsætning for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Der afsluttes fortsat flere sager, end der kommer ind.

I februar 2016 er der registreret 94 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 100 sager. Antallet af verserende sager var ved udgangen af februar måned nedbragt til 466 sager. En stor del af disse sager er under skriftveksling, det vil sige beror på, at sagens parter indsender skriftlige indlæg.

Læs Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase