Informationsmøde for kommende konstituerede til landsretterne

Print Print
05-02-2016

 

Begge landsretter afholder i marts 2016 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.

Informationsmødet i Østre Landsret afholdes onsdag 9. marts 2016 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.

Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes onsdag 9. marts 2016 kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.

Frist for tilmelding til informationsmøderne er 4. marts 2016.

Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 9968 6212 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 9968 8000.