Fakturering af medlemsbidrag

Print Print
09-12-2015

 

Der har gennem de seneste år været arbejdet ihærdigt på at gå over til en digital udsendelse af fakturaen, men det volder stadig tekniske og økonomiske vanskeligheder at finde en løsning, der tilgodeser de forskellige behov, der er i den forbindelse.

De behov Advokatsamfundet ønsker at tilgodese er følgende:

  • Nem administration for advokaten: Der er i dag en tendens til, at et stigende antal advokater beder om at få fakturaen på kontingentet sendt direkte til bogholderiet i det firma, hvor den pågældende er ansat. Derudover er der særaftaler med de enkelte bogholderier om enten at sende alle fakturaer samlet, alle fakturaer enkeltvis, sende elektronisk i pdf-format – enkeltvis eller samlet – eller sende i papir til én bestemt afdeling i landet i de situationer, hvor advokatfirmaet har flere afdelinger i Danmark. Advokater i udlandet får tilsendt fakturaer pr. mail. Ca. 100 advokater er ansat i et firma, hvor faktureringen alene kan foregå med fremsendelse til et EAN-nummer.
  • Samkøring med sekretariatets økonomisystem.
  • Nem administration for sekretariatet, der vil føre til besparelser på blandt andet papir og porto.
  • Rimelige udgifter til implementering.

De løsninger, der indtil nu har vist sig mulige, er desværre ikke optimale og tilgodeser ikke i tilstrækkeligt omfang de skitserede behov. Da de ydermere vil blive uforholdsmæssigt dyre at implementere, er det besluttet indtil videre at fortsætte med papirfakturering.
En af de overvejelser sekretariatet har gjort sig er, hvordan det ville blive modtaget, hvis alle opkrævningerne blev sendt direkte til samtlige advokaters egen e-mailadresse. E-mailadresserne har sekretariatet allerede i medlemskartoteket, så det ville være oplagt at benytte dem. Betænkeligheden ved denne løsning er en usikkerhed, om alle enkelte advokater vil få lagt fakturaen videre til eget bogholderi til betaling. Dette vil for mange advokater være en ændret procedure i forhold til i dag. Hvis fakturaen ikke kommer frem til bogholderierne og bliver betalt i rette tid, vil det medføre at rykkerproceduren sættes i gang med en masse opringninger og øget administration for alle til følge.
Det anførte indebærer, at den kommende opkrævning af medlemsbidrag i januar 2016 som hidtil vil ske på papir med almindelig postforsendelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Advokatsamfundets sekretariat på telefon. 33 96 97 98.