Pas på din klientbankkonto – igen!

Print Print
27-02-2012

Advokatsamfundet udsendte den 24. juni 2009 en advarsel til alle advokater om henvendelser, som kan være forsøg på bedrageri mod advokatens klientbankkonto.  Konceptet, der også blev omtalt i en notits i Advokaten nr. 3, 2010, er typisk, at en udenlandsk virksomhed retter henvendelse til advokaten og anmoder om hjælp til at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Kort tid efter, at advokaten har påtaget sig sagen, meddeler klienten, at debitor direkte til klienten har betalt et afdrag eller indfriet kravet. Klienten sender checken, som hævdes modtaget fra debitor, til advokaten med anmodning om indløsning gennem klientbankkontoen med henblik på, at advokaten kan fradrage inkassoomkostningerne og udbetale resten til klienten. Den udenlandske check er falsk, og hensigten er at formå advokaten til at afregne sagen, inden det står klart, at den udenlandske check er falsk. Advokatrådet er også orienteret om henvendelser til advokater fra personer, der ønsker bistand til en bodeling. Der er typisk i disse tilfælde tale om, at den ene ægtefælle oprindelig kommer fra udlandet, idet det hermed er lettere at forklare, hvorfor der kommer udenlandske checks ind i bodelingen. Formålet er det samme i disse sager, nemlig at få advokaten til at afregne sagen, inden den bank, hvor checken sendes til indløsning, meddeler, at checken er falsk.
Advokatsamfundet får fortsat jævnligt henvendelser fra advokater og senest også en bank i anledning af sager som ovenstående. Advokatrådet finder derfor anledning til endnu engang at advare mod henvendelser af denne karakter, som i værste fald kan medføre tab og under alle omstændigheder medfører ærgrelse over nytteløst arbejde.