Betænkeligt indgreb mod sort arbejde

Print Print
02-05-2012

Advokatrådet retter en usædvanlig hård kritik mod lovudkastet om sort arbejde. Advokatrådet skal nu foretræde for Folketingets Skatteudvalg for at forklare sig nærmere.

I jagten på sort arbejde går regeringen med et nyt lovforslag fra skatteminister Thor Möger Pedersen imod en række grundlæggende danske retsprincipper.
Ministeren har valgt at overhøre advarslerne i høringsfasen, og derfor går Advokatrådet nu til Folketingets Skatteudvalg i et sidste forsøg på at få ændret loven.
brevet til skatteudvalget peger Advokatrådet især på tre problemer med det nye lovforslag:
1. Loven vil medføre et helt nyt princip i det danske retsvæsen, hvor borgere kan komme til at hænge på noget, som andre har gjort. Konkret hæfter en borger f.eks. for en håndværkers eventuelle manglende skattebetaling, hvis borgeren betaler en regning på mere end 10.000 kr. kontant.
2. Hensynet til grundlovens basale rettigheder om frihed og privat ejendomsret nedtones, fordi skattemyndighederne i jagten på sorte penge får adgang til at trænge ind på privat ejendom, hvis en række ydre forhold kan rejse mistanke.
3. Borgere, der udfører arbejde på et hus eller anden privat bolig, skal fremover vise identifikationspapirer, f.eks. sygesikringskort, hvis SKAT kontrollerer ejendommen. De skal også oplyse deres cpr.nr. Dermed får SKAT videre beføjelser, end politiet har i dag.
Samlet set konkluderer Advokatrådet, at ”dette er sjældent set i et demokratisk og åbent samfund som det danske”. Advokatrådets foretræde for Folketingets Skatteudvalg sker på onsdag kl. 9.00.


Yderligere oplysninger: Medlem af Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, 23450064, eller generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, 40959798.