Retssikkerhedsguide

Print Print
27-01-2012
Advokatrådet har i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder udgivet en ny guide om retssikkerhed.

Guiden henvender sig til politikere, embedsmænd og øvrige, der enten arbejder med lovgivning eller har interesse for området.

Guiden beskriver i kort form, hvad retssikkerhedsbegrebet går ud på og hvordan det anvendes.

Det er drøftelser i Center for Lov og Ret - et uformelt forum for retspolitisk engagerede institutioner, foreninger og offentlige myndigheder - der ligger til grund for udgivelsen.