Vejledning til kuratorer

Print Print
19-04-2012
NaturErhvervstyrelsen oplever, at der i forbindelse med behandling af konkurs hos autoriserede økologer, ofte ikke bliver foretaget de producentskifter, som er nødvendige for at økologisk status kan opretholdes efter en konkurs.
Styrelsen har derfor udsendt en kort vejledning til brug for kuratorer, som behandler økologiske bedrifter under konkurs. Styrelsen påpeger vigtigheden af at få producentskiftet straks, så økologiautorisation kan opretholdes, økologiske arealer blive i økologi-ordningen og tilbagebetalingskrav af støtte kan undgås.