Advokatsamfundet søger juridisk konsulent med flair for retspolitik

Print Print
31-10-2012

Advokatsamfundet søger en juridisk konsulent med interesse for og gerne erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem jura og politik.

Du vil indgå i et team af dygtige og engagerede medarbejdere i Juridisk Afdeling, som løser en række juridiske og retspolitiske opgaver herunder udarbejdelse af udkast til høringssvar på en række retsområder, deltagelse i behandling af enkeltsager, f.eks. disciplinærsager, henvendelser om advokatretlige emner, juridiske udviklingsprojekter mv. Du vil få direkte kontakt til en række advokater samt til en bred kreds af myndigheder og organisationer. Du vil få mulighed for at præge dit job, og du vil være med til at påvirke Advokatrådets initiativer på en række områder.

Hovedvægten vil være på national ret, men der vil også være mulighed for at beskæftige sig med internationale vinkler inden for de forskellige retsområder. Du vil også kunne deltage i projektarbejde.

Vi lægger stor vægt på, at du har kendskab til strafferet, og vi forventer, at du har en bred juridisk viden og erfaring. Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis du har lidt talforståelse. Ansøgere med erfaring fra advokatbranchen eller som fuldmægtig i en offentlig myndighed foretrækkes.

Du skal have evner for og gerne erfaring med at sætte dig ind i ny lovgivning. Du skal på et juridisk grundlag kunne foretage retspolitiske vurderinger samt have interesse og blik for andet og mere end juridiske synsvinkler. Du skal have politisk tæft og interesse for lovgivningsprocessen. Desuden skal du kunne arbejde grundigt og selvstændigt, og du skal kunne formulere dig klart i skrift og tale.

Du vil få et udadvendt job, hvor du også skal kunne samarbejde med afdelingens og husets øvrige medarbejdere. Det er derfor væsentligt, at du er uformel, serviceminded og i besiddelse af humoristisk sans. Det er desuden vigtigt, at du er fleksibel overfor nye opgaver.

Der er tale om en fuldtidsstilling (37,5 timer) med flextid. Stillingen ønskes besat snarest mulig og senest 1. januar 2013.

Er du interesseret i stillingen, så send en kortfattet ansøgning samt CV og andet relevant materiale til aju@advokatsamfundet.dk senest onsdag 14. november 2012. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lars Økjær Jørgensen på tlf. 33 96 97 84 (direkte) eller på 33 96 97 98.

Du kan læse mere om Advokatsamfundet, herunder om Sekretariatets organisering og væsentligste arbejdsområder på www.advokatsamfundet.dk.