Informationsmøde for kommende konstituerede

Print Print
27-11-2012


Østre og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstituerede
Begge landsretter afholder i februar 2013 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.

Informationsmødet i Østre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K.

Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg.

Frist for tilmelding til informationsmøderne er 1. februar 2013. Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariatet@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 86 62 62 00.