Foretræde i Folketinget

Print Print
31-01-2012

Advokatrådet og Danske Advokater var den 31. januar 2012 i foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg vedrørende lovforslag nr. L 59 - forslag til lov om ændring af bl.a. lov om finansiel virksomhed. Formålet med foretrædet var navnlig at uddybe Advokatrådets høringssvar og henlede Folketingets opmærksomhed på nogle uheldige konsekvenser af lovforslaget, især vedrørende advokaters tavshedspligt, mv.