Portal hjælper rejsende i kontakt med politiet

Print Print
24-02-2012

Er du uheldig på rejsen og bliver du via trafikuheld eller andre omstændigheder anklaget i en straffesag, så er der nu nem hjælp at hente.

Hvad gør du, hvis du under rejse i et af EU-landene pludselig bliver involveret i en straffesag som mistænkt eller anklaget for en forbrydelse?
Ud over at kontakte den danske ambassade er der nu god og gratis hjælp at hente om alle de praktiske aspekter af straffesager i de enkelte lande.
En ny portal, som EU-Kommissionen har åbnet, har samlet information om, hvilke rettigheder du har som mistænkt eller sigtet i en straffesag. Advokatsamfundet, foreningen for alle danske advokater, har deltaget i opbygningen af portalen og anbefaler danskere på rejse i udlandet at bruge oplysningerne, hvis de involveres i en straffesag.
Portalen rummer bl.a. oplysninger om, hvordan du finder en egnet advokat. Hvilke rettigheder du har i kontakten med politiet. Hvilke rettigheder du har under en retssag. Og hvilke særlige regler, der gælder for trafikforseelser.
”Den nye portal er et glimrende sted at begynde sin søgen efter viden, hvis man som dansker kommer under mistanke for en forbrydelse på en rejse i ét af de europæiske lande. Det giver den enkelte borger en langt større grad af retssikkerhed, hvis man som minimum vælger at gøre sig bekendt med de informationer, portalen giver,” siger advokat Hanne Rahbæk, Advokatsamfundets repræsentant i arbejdet med den nye portal.

Portalen findes på www.e-justice.europa.eu. Fakta-arkene om de enkelte lande findes under ”tiltaltes rettigheder i straffesager”.

Yderligere oplysninger: advokat Hanne Rahbæk, 33387007.