Advokater søges til retsmægling

Print Print
20-03-2012
Domstolsstyrelsen har opslået hvervet som advokatretsmægler ledig for en ny fireårig periode.
 
Man søger elektronisk via Danmarks Domstoles hjemmeside www.domstol.dk -> Job i  Danmarks Domstole -> Ledige jobs.  Ansøgningsfristen udløber den 11. april 2012.
 
Styrelsen gør opmærksom på, at de advokater, som i dag er antaget til at fungere som retsmæglere ved domstolene, skal søge igen for at komme i betragtning.
 
Spørgsmål kan rettes til:
 
Marianne Ploug
Specialkonsulent
Rets-, kvalitets- og udviklingscenter
Tlf. 99 68 42 26
mapl@domstolsstyrelsen.dk